Thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân là gì?

Thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân là gì?

Số định danh cá nhân là gì, thẻ căn cước công dân thay giấy CMND như thế nào. Khi Nghị quyết 112 thực thi thì công dân từ 14 tuổi trở lên không dùng hộ khẩu.

Thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân là gì?

 

Thẻ căn cước công dân thay thế Chứng minh nhân dân

Luật Căn cước công dân qui định thì mặt trước Thẻ căn cước công dân có những thông tin như:
- Ảnh, số định danh cá nhân.
- Các thông tin tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú của người được cấp và ngày hết hạn.
Còn mặt sau của Thẻ căn cước công dân có bộ phận lưu trữ dữ liệu mã hóa về: 
- Dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng.
- Thông tin về ngày cấp, tên, chữ ký, chức danh của người cấp, dấu của cơ quan cấp thẻ. 

Số định danh cá nhân là gì?

Trong thời gian tới, khi nghị quyết 112 có hiệu lực thì người dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ dùng thẻ căn cước công dân thay thế chứng minh nhân dân. Và số thẻ căn cước cũng đồng thời là số định danh cá nhân.
Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số. Trong đó, 6 số là khoảng số ngẫu nhiên và 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. 
Luật căn cước công dân cũng qui định, số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp cho mỗi công dân, không ai trùng với ai và quản lý thống nhất trên toàn quốc.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là gì?

Theo Luật Căn cước công dân thì Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chứa 22 thông tin cá nhân cung cấp mọi thông tin cá nhân từ khi một người chào đến cho đến lúc mất, như: Số định danh cá nhân, ảnh, họ và tên, tên thường gọi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, số CMND, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, nhóm máu, số hộ chiếu, họ tên cha, họ tên mẹ, tình trạng hôn nhân, họ tên vợ hoặc chồng, họ tên con, ngày tháng năm mất. 


Tham khảo từ Internet
Xem thêm:

No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.