Chữ số La Mã là gì? Cách viết và đọc chữ số La Mã chính xác nhất

Chữ số La Mã là gì? Cách viết và đọc chữ số La Mã chính xác nhất

Chữ số La Mã là một hệ thống số được thể hiện bằng sự kết hợp của các chữ cái trong bảng chữ cái Latinh. Hướng dẫn cách viết và đọc dịch chữ số La Mã chính xác nhất.

Chữ số La Mã là gì? Cách viết và đọc chữ số La Mã chính xác nhất

Chữ số La Mã là gì?

Chữ số La Mã là một hệ thống các số, được thể hiện bằng sự kết hợp của các chữ cái trong bảng chữ cái Latinh. Hệ thống số là cách viết số tiêu chuẩn ở châu Âu vào cuối thời trung cổ. Chữ số La Mã rất hữu ích ngay cả sau khi Đế chế La Mã sụp đổ, nhưng từ thế kỷ thứ mười bốn, người Hindu-Ả Rập đã thay thế chúng vì đây là một hệ thống thuận tiện. Quá trình thay thế diễn ra chậm chạp, khiến việc sử dụng chữ số La Mã phải sử dụng liên tục trong các ứng dụng nhỏ trong thời hiện đại. 

Bảng đối chiếu các chữ số La Mã từ 1 đến 300, từ 1 đến 2000Mẫu chuẩn của chữ số La Mã và mẫu thay thế 

Các hình thức tiêu chuẩn của chữ số La Mã là cách sử dụng hiện tại của số La Mã với quy ước phổ quát. 
Các số trong chữ số La Mã là sự kết hợp của các ký hiệu và thêm các giá trị. Ví dụ, I là số La Mã biểu thị số một và II là số La Mã biểu thị số hai. Sự hình thành của II là sự kết hợp hai chữ cái I La Mã. 
Tương tự, III bao gồm ba cái, nhưng VIII được hình thành thông qua sự kết hợp của V (năm) và III (ba) có nghĩa là sự bổ sung giá trị của các ký hiệu. 
Do đó, việc sắp xếp các chữ số La Mã dựa trên thứ tự các giá trị của các ký hiệu sao cho sự kết hợp cuối cùng đại diện cho giá trị thực tế trong hệ thập phân.
Điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống không yêu cầu "giữ chỗ" vì mỗi chữ số đại diện cho một giá trị cố định và không phải là bội số của một, mười và nhiều hơn theo vị trí.

Ngoài các hình thức tiêu chuẩn trên, các hình thức thay thế của chữ số La Mã đã được sử dụng ở La Mã cổ đại với sự không nhất quán trong thời phong kiến ​​và hiện tại. 
Thông thường, các dạng chuẩn của các ký hiệu La Mã là phổ biến ví dụ như số bốn và chín, tương ứng là IIII và VIIII thay vì IV và IX như trong các mẫu chuẩn. Hơn nữa, số mười tám được viết thay thế là IIXX hoặc XIIX thay vì XVIII vì trong tiếng Latin, số này được coi là một số nhỏ hơn 22.
Trong các hình thức thay thế khác, V và L không được sử dụng trong hệ thống. Do đó, VI và LX sẽ có trường hợp IIIIII và XXXXXX tương ứng. Trong các mặt của đồng hồ sử dụng chữ số La Mã, IIII thay vì IV thường hiển thị điểm bốn giờ, nhưng vị trí chín giờ sử dụng dạng chuẩn. 

Đồng hồ sử dụng định dạng này chủ yếu là những đồng hồ đầu tiên vì trong các đồng hồ hiện tại như Big Ben ở Luân Đôn sử dụng cách tiêu chuẩn cho điểm bốn giờ. 
Cuối cùng, có những đại diện số La Mã khác nhau là 900 trong đầu thế kỷ XX. Số này thường là CM theo các hình thức tiêu chuẩn, nhưng trong một số tài liệu được ghi như Bảo tàng Nghệ thuật Saint Louise, dòng chữ năm 1903 là MDCDIII thay vì MCMIII.

Cách viết và đọc chữ số La Mã chính xác nhất

1. Biết các ký hiệu và giá trị của số La Mã
Đọc chữ số La Mã khá dễ dàng một khi bạn có các ký hiệu cơ bản và các giá trị tương ứng của chúng.
Có bảy biểu tượng cơ bản. Với bảy biểu tượng này, bạn có thể tạo ra khá nhiều số bất kỳ (ngoại trừ các số kỳ lạ như âm, số thập phân...)

2. Khi một hoặc nhiều chữ số được sử dụng để tạo thành một số, giá trị của mỗi ký hiệu là (nói chung) được cộng lại với nhau từ trái sang phải.
Các chữ cái được sắp xếp từ trái sang phải theo thứ tự giá trị giảm dần để tạo thành một số:
II = 2
XXX (10 + 10 + 10) = 30
LII (50 + 1 + 1) = 52
MMLVII (1.000 + 1.000 + 50 + 5 + 1 + 1) = 2.057
3. Trong một số trường hợp, một chữ số nhỏ hơn được đặt ở phía trước một chữ số lớn hơn chỉ ra rằng chữ số lớn hơn nên trừ chữ số nhỏ hơn.
Quy tắc trừ (thường) bắt đầu khi bạn gặp một số có ký hiệu duy nhất. Lấy số 4 làm ví dụ. Nó chỉ cách 5 một con số và 5 có biểu tượng riêng V. Thay vì viết ra IIII, bạn chỉ cần viết ra IV, nghĩa là bạn lấy 5 trừ 1 để nhận được 4. 

4. Một dấu gạch ngang phía trên một chữ số chỉ ra rằng bạn nên nhân nó với 1.000.
Thay vì viết 4.000 dưới dạng MMMM, bạn chỉ cần viết nó thành IV (4 x 1.000).
Thêm ví dụ về quy tắc này kết hợp với quy tắc trừ:
4,949 = IV CMXLIX
6.354 = VI CCCLIV
9, 972 = IX CMLXXII
Giống như quy tắc trừ, biểu tượng số nhân được sử dụng lẻ tẻ ở Rome cổ đại. Thậm chí ngày nay, hệ số nhân thanh không được sử dụng thường xuyên. Khi năm được viết bằng chữ số La Mã (như chúng thường được thực hiện trong phim để chỉ năm sản xuất), bạn sẽ không thấy nó. Vì vậy, năm 2014 sẽ được viết ra MMXIV.
Trong nhiều văn bản thời trung cổ, bạn sẽ thấy việc thêm hai dòng dọc trước và sau chữ số cùng với đường viền để biểu thị tăng số nhân lên 100.000. Vậy | IV | sẽ là 400.000.
Hãy nhớ rằng trừ khi bạn nghiên cứu các văn bản cổ đại và trung cổ, bạn sẽ không bao giờ gặp phải các số nhân và vạch. 

No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.