Meeting Passcode là gì? Hướng dẫn dùng Meeting Passcode chính xác nhất

Meeting Passcode là gì? Hướng dẫn dùng Meeting Passcode chính xác nhất

Meeting Passcode là tính năng trong Zoom ai cũng phải biết Meeting Passcode là gì để sử dụng Zoom Meeting Passcode chính xác nhất.Meeting Passcode là gì?

Passcode là mật mã. Meeting Passcode là mật mã cuộc họp trong Zoom. Meeting Passcode một cách dễ dàng để làm cho cuộc họp của bạn an toàn hơn và ngăn những người không mong muốn tham gia cuộc họp của bạn. Ngoài ID cuộc họp, mật mã phải được nhập trước khi người tham gia có thể tham gia cuộc họp.

Một mật mã có thể được tự động tạo và thêm vào các cuộc họp của bạn khi bạn lên lịch ở tính năng Phóng to hoặc bạn có thể chỉ định một mật mã để sử dụng với Personal Meeting ID.

Để sử dụng Meeting Passcode, bạn phải bật tính năng này trong cài đặt Zoom của mình. Mật mã và tính năng Waiting Room có thể được sử dụng cùng nhau hoặc riêng biệt nhưng một mật mã phải được bật cho mọi cuộc họp.

Cách xem một cuộc họp hiện tại có mật mã hay không?

Sử dụng ứng dụng Zoom trên máy tính của bạn hoặc web Zoom:

Điều hướng đến Cuộc họp và xem Cuộc họp sắp tới của bạn

Xem lại danh sách các cuộc họp và tìm bất kỳ cuộc họp nào được đánh dấu bằng dấu “!” và có Biểu tượng màu đỏ.
Hướng dẫn cách làm thế nào thêm mật mã vào cuộc họp hiện có?

Để thêm mật mã vào cuộc họp đã lên lịch trước đó, hãy tìm cuộc họp trong ứng dụng Zoom trên máy tính hoặc trong cổng web Zoom của bạn:

Điều hướng đến cuộc họp và nhấp vào Edit (Chỉnh sửa)

Nhấp để mở rộng Advanced Options (Tùy chọn nâng cao)

Chọn Require meeting password (Yêu cầu mật khẩu cuộc họp) và nhập mật mã cho cuộc họp

Nếu bạn bật yêu cầu những người tham dự gọi đến bằng điện thoại nhập mật mã, thì mật mã số sẽ dễ dàng hơn cho tất cả những người tham gia. Một người tham gia quay số sẽ không được yêu cầu nhập mật mã trừ khi máy chủ đã bật tính năng đó.


Zoom không yêu cầu mật mã mạnh. Một từ đơn giản hoặc một chuỗi các chữ số được chấp nhận đối với mật mã cuộc họp - mật mã càng phức tạp thì những người tham dự càng khó nhập mật mã để tham gia phiên Zoom của bạn.

Nhấp vào Lưu ở cuối cửa sổ

Lời mời họp của bạn sẽ bao gồm mật mã. Những người tham dự nhấp vào liên kết trong lời mời tham gia sẽ không phải nhập mật mã. Nếu một người tham dự nhập ID cuộc họp vào ứng dụng Zoom của họ hoặc trực tuyến để tham gia, họ sẽ phải xác định vị trí và nhập mật mã để tham gia cuộc họp.

Khi thêm mật mã sau khi lời mời họp đã được gửi, bạn PHẢI gửi lại lời mời để những người tham gia nhận được mật mã để tham gia cuộc họp.

Cách tạo cuộc họp mới bằng mật mã

Cho dù bạn đang sử dụng plugin Thu phóng cho Outlook, ứng dụng Thu phóng trên máy tính để bàn hay trong cổng web Thu phóng, bạn có thể thêm mật mã vào cuộc họp mới trong khi lên lịch. Chọn Yêu cầu mật khẩu cuộc họp và nhập mã, mã này sau đó sẽ xuất hiện trong lời mời họp.


No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.