Trốc tru là gì? Giải thích chính xác nhất!

Trốc tru là gì? Giải thích chính xác nhất!

Trốc tru hay tróc tru là gì mà người ta nói bạn 'Tróc tru' thường ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, giải thích nghĩa 'Tróc tru' đúng nhất.

Mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam đều có những phương ngữ riêng hay còn gọi là từ địa phương. Đôi khi nghe người vùng miền này có thể không hiểu từ địa phương của vùng miền khác, trainghiemhay.com giúp bạn giải thích "tróc tru là gì"Troc tru là gì?

Trong từ địa phương Thanh Nghệ thì:

  • Trốc nghĩa là "đầu". Chúng ta thấy từ "trốc" còn xuất hiện trong thành ngữ "ăn trên ngồi trốc".

  • Tru nghĩa là "trâu". Khi du lịch Thanh Hóa hay Nghệ An, nếu bạn chỉ con trâu, hỏi con gì - thì người ta nói là "con tru". 

Vậy khi bạn nghe ai đó nói bạn là: "Đồ tróc tru" nghĩa là nói bạn "Đồ đầu trâu" tức là "Thứ người cứng đầu cứng cổ và không được thông minh lắm!".

Sự hoán đổi âm vị giữa "u' và "âu"

Bạn sẽ thấy rất nhiều về sự hoán đổi âm vị giữa "u" và "âu" như:

  • (ruồi) bu - bâu
  • chu - châu (toàn)
  • (chim) cu - câu
  • dú - dấu (trái cây)
  • (con) du (ru) - dâu
  • xú - xấu (Hán Nôm)

No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.