Vải màu đen được gọi là vải gì? Giải thích đúng nhất

Vải màu đen được gọi là vải gì? Giải thích đúng nhất

Vải màu đen được gọi là vải gì, gỗ đen còn gọi là gỗ gì, cà màu đen xỉn gọi là cà gì, sơn ta màu đen là sơn gì, từ đồng nghĩa với màu đen là gì.

Trong tiếng Việt có nhiều từ đồng nghĩa với màu đen có thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.

Vải màu đen được gọi là vải gì?

Vải màu đen thì gọi là vải đen hay vải thâm. Có thể vì những vết thâm trên vải khi mặc lâu ngày có màu đen nên người ta dùng từ "thâm" đồng nghĩa với màu đen.

Dưới đây là những trường hợp khác dùng từ đồng nghĩa với màu đen

- Quần màu đen còn gọi là quần thâm.

- Ngựa màu đen còn gọi là ngựa ô (ô trong tiếng Hán là con quạ).


- Gà màu đen còn gọi là gà quạ.

- Mắt màu đen còn gọi là mắt huyền.

- Sơn ta màu đen còn gọi là sơn then.

- Chó màu đen thì gọi là chó mực.


- Mèo màu đen còn gọi là mèo mun (mun là loại gỗ có màu đen).

- Gạo màu đen còn gọi là gạo cẩm.

- Đũa màu đen còn gọi là đũa mun.

No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.