pay acc là gì? Câu trả lời đúng nhất!

pay acc là gì? Câu trả lời đúng nhất!

pay acc là gì hay bay acc là gì trên facebook, trainghiemhay.com chia sẻ giải thích ý nghĩa pay acc đúng nhất!

pay acc là gì?

  • pay là "bán".
  • acc là Account, có nghĩa là "tài khoản" trên facebook.

Vậy, pay acc nghĩa là "bán tài khoản" trên facebook.

Nhưng thật ra, pay acc là cách nói chơi chữ dựa theo lối đồng âm với của "bay acc" với ý nghĩa hoàn toàn khác nghĩa của 'bay acc".

Ảnh chụp màn hình Facebook Lập trình cuộc sống.

  • bay là cách nói bóng gió của "mất", "bị lấy mất" (cách nói của hacker) tương tự như "bay màu".
  • acc là Account, có nghĩa là "tài khoản" trên facebook.

Vậy, bay acc nghĩa là "bị lấy mất tài khoản" trên facebook.

* Chú thích: Bei Zian Dzuein là một meme trong ngành lập trình, nguyên mẫu từ Bùi Văn Nguyện, rất nhiều ảnh chế vui vẻ từ meme này. Người ta nghĩ rằng ngành lập trình là một ngành kỹ thuật rất khô khan, nhưng meme Bei Zian Dzuein đã giúp ngành lập trình một không khí hài hước vui nhộn và đậm chất IT. (Nguồn: Lập trình cuộc sống).

No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.