KGVX viết tắt là gì? Đáp án đúng nhất!

KGVX viết tắt là gì? Đáp án đúng nhất!

KGVX viết tắt là gì, KGVX là viết tắt của từ gì, ký hiệu viết tắt UBND-KGVX là gì, công văn KGVX, trainghiemhay.com chia sẻ đáp án đúng nhất!

KGVX viết tắt là gì?

KGVX hay kgvx viết tắt là KHOA GIÁO VĂN XÃ.

Công văn KGVX là Công văn KHOA GIÁO VĂN XÃ.

Ký hiệu viết tắt UBND-KGVX là gì?

Ký hiệu viết tắt UBND-KGVX là ỦY BAN NHÂN DÂN - KHOA GIÁO VĂN XÃ.

Cấp tỉnh là Phòng KHOA GIÁO - VĂN XÃ, còn cấp TW là Vụ KHOA GIÁO - VĂN XÃ.

Thông tin về Vụ KHOA GIÁO - VĂN XÃ


No comments

» Sử dụng tài khoản Google của bạn để bình luận.
» Không spam link, nếu spam sẽ bị chặn và nhận xét của bạn sẽ không được hiển thị.
» Khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào chữ Thông báo cho tôi để nhận phản hồi.