Showing posts with label là gì. Show all posts
Showing posts with label là gì. Show all posts

Terry Fox Run là gì?

7:21 PM
Terry Fox Run là hành trình  Marathon of Hope của Terry Fox một vận động viên một chân chạy để ủng hộ người bị bệnh ung thư.